İEZB de yeni ödeme sistemi olan TİKOKART sistemini devreye aldık